Aktiviteter i Kursusringen - Undervisning

Kursusringen tilrettelægger og gennemfører kurser primært for pensionister og det gør vi med glæde, da vi ved at der er et stort behov for det.

Kurserne finder som regel sted på Dagcentre, væresteder og plejehjem, således at det er nemt for vores brugere at komme til og fra undervisning.

De fleste af Kursusringens hold er oprettet som såkaldte  Små hold (Handicaphold) med 7 deltagere - hvor underviseren kan nå rundt til alle. Der er altid brug for individuel vejledning uanset om det er på et bevægelseshold eller et kreativt hold.

Det er muligt at rette henvendelse til skolelederen, hvis man ønsker oprettelse af hold i København og på Frederiksberg - Kursusringen er åben for nye tiltag og samarbejde.

Vel mødt i Kursusringen!